Home › Innowacyjne spółki w kraju

Innowacyjne spółki w kraju

Produkcja nowoczesnych urządzeń do oczyszczania ścieków to główne czynności, jakie stawia przed sobą firma Montech. Mimo to zajmuje produkcją się także odmiennych towarów wysoko wyspecjalizowanych, służących do ochrony środowiska. Maszyny, w które można nabyć w tej firmie, to urządzenia oddzielające nieczystości w stanie stałym i stanie płynnym (prasa filtracyjna różnego rodzaju), odwadniające, służące do transportu, służące do higienizacji osadów ściekowych i inne.
Prasa taśmowa to nowoczesna technika służąca do szczegółowego odwadniania osadów różnego rodzaju z małych i średnich miejskich lub gminnych oczyszczalni, ze stacji uzdatniania wody , a także z zakładów przemysłu, takich jak rzeźnie czy zakłady papiernicze. Taki typ urządzenia w firmie Montech proponowany jest w czterech gatunkach. Urządzenie wyposażone jest m.in. w dozownik obrotowy, dwa motoreduktory, a wykonana została w całościze stali kwasoodpornej.

Prasa komorowa szczególnie jest zdatna przy odwadnianiu niebezpiecznych osadów, bo odfiltrowuje skażone części w stanie stałym od stanu płynnego. Ich najczęstsze zastosowanie jest dostrzegalne w produkcji o typie spożywczym, cukierniczym, medycznym, piwowarskim, warzywno-owocowym itd. Przedsiębiorstwo Montech ma możliwość zapewnić efektywność funkcjonowania maszyny: 30% w oczyszczalniach komunalnych i 80% w przemysłowych. Ze względu na to, że osady ze ścieków są dużym problemem dla funkcjonowania oczyszczalni, aby je wyeliminować, stosuje się specjalną technologię, którą jest higienizacja osadów. Opiera się ona na mieszaniu osadów z wapnem lub odrębnymi składnikami o właściwościach higienizujących. Montech proponuje sprzęty takiego typu o wydajności od 1m3/h do 60m3/h. Są zbudowane z: silosa, dozownika komponentu higienizującego, przenośnika, mieszalnika. Profesje przedsiębiorstwa Montech zwiększają się, dzięki czemu jest ona w stanie zwiększyć sferę swojej aktywności na rynku.

Angażuje się również w budowania, rozbudowywania, przebudowywania oczyszczalni ścieków zlokalizowanych w miastach lub gminach. Wachlarz propozycji jest naprawdę szeroki, dlatego warto uwzględnić doświadczenie w branży, jakie oferuje firma Montech..


<< Poprzedni
Następny >>
By Kredyty | on Wednesday, April 26 2017 00:36